Ընդհանուր

Սրոհունդ

Սրոհունդ (Зверобой, Hypericum). փորձված միջոց է

Սրոհունդ ծակոտկեն - սրոհունդազգիների ընտանիքի բազմամյա, հազվադեպ՝ միամյա խոտաբույսերի տեսակ է: Աշխարհում հայտնի են մոտ 300 տեսակ, որոնցից Հայաստանում տարածված...

Գորտնուկներ , պետք է բուժի մասնագետը

Գորտնուկներ Գորտնուկները ունեն վիրուսային ծագում: Վիրուսով վարակումը տեղի է ունենում հիվանդների կամ վիրուսակիրների հետ ուղիղ կոնտակտի կամ նրանց իրերի օգտագործման...