Ատոպիկ դերմատիտ

Ատոպիկ դերմատիդ

Ատոպիկ մաշկաբորբը ժառանգական նախատրամադրվածություն ունեցող, քորով ուղեկցվող, մաշկի ալերգիկ հիվանդություն է, որն ունի քրոնիկական, կրկնվող ընթացք:

Հիվանդությունը կարող է արտահայտվել վաղ մանկական (մինչև 2 տարեկան), մանկական (2-13 տարեկան) և հասուն (13-ից բարձր) տարիքում:

Ատոպիկ մաշկաբորբը բազմապատճառային հիվանդություն է: Կարևոր դեր է խաղում ժառանգական նախատրամադրվածությունը: Եթե ծնողներից մեկն ունի ատոպիկ հիվանդություն, ապա երեխայի մոտ դրա զարգացման հավանականությունը 30-50%  է, եթե առկա է երկու ծնողների մոտ, ապա հավանականությունը մեծանում է մինչև 50-80%:

Ատոպիկ դերմատիտի զարգացման գործոններ կարող են լինել

 • Մաշկի պատնեշային ֆունկցիայի դեֆեկտները
 • Բնածին իմունիտետի դեֆեկտները
 • Իմունային կարգավորման դեֆեկտները

Գորրծոններ, որոնք կարող են գրգռել և սրացնել վիճակը՝

 • սինթետիկ և բրդյա հագուստ
 • տնային կենդանիներ
 • որոշ սննդամթերքներ (հատկապես կովի կաթը կրծքային տարիքի երեխաների մոտ)
 • կենցաղային փոշում պարունակվող տզերը
 • ինֆեկցիաները
 • արտահայտված քրտնարտադրությունը և այլն:

Կլինիկական ախտանիշները տարբեր տարիքային խմբերում կարող են ունենալ տարբեր դրսևորումներ և փոփոխվել տարիքի հետ, ինչպես նաև կարող է փոխվել տեղակայումը:

Հիմնական ախտանիշը քորն է, որը կրում է մշտական բնույթ անկախ տարիքից:

Մինչ 2 տարեկանը գերակշռում է հիվանդության էքսուդատիվ ձևը, որի ժամանակ նկատվում է կարմրություն, այտուցվածություն, թացություն, կեղեր: Ցանավորումը տեղակայվում է դեմքին վերջույթների տարածիչ մակերեսներին:

Երկրորդ տարիքային խմբում սուր բորբոքային երևույթները և էքսուդացիան ավելի թույլ է արտահայտված: Պրոցեսը քրոնիկական բորբոքման բնույթի է: Առկա է կարմրություն, հանգուցիկներ, թեփոտում, բազմաթիվ էքսկորիացիաներ (քորելու հետևանքով առաջացած քերվածքներ):  Ցանավորման անհետացումից հետո կարող են մնալ հիպո կամ հիպերպիգմենտացիայի օջախներ: Տեղակայումը՝ դեմք, պարանոց, հոդերի ծալիչ մակերեսներ:

Հասուն տարիքում գերակշռում է լիխենիզացիան (մաշկի հաստացումը և գծապատկերի ուժեղացումը),  էրիթեման (կարմրությունը)  ունի կապտավուն երանգ: Ցանավորումը տեղակայվում է հիմնականում իրանի վերին հատվածում, վերին վերջույթներին, պարանոցին:

Ատոպիկ մաշկաբորբի ախտորոշումը դրվում է ցանավորման առանձնահատկությունների և անամնեստիկ տվյալների հիման վրա:

Ախտորոշման չափանիշներն են՝

 • քորը
 • ցանավորման տարիքային բնորոշ դինամիկան
 • քրոնիկական կրկնվող ընթացքը
 • ընտանեկան անամնեզում ալերգիկ հիվանդությունների առկայությունը
 • հիվանդության սկիզբը վաղ մանկական տարիքում
 • սրացումների սեզոնայնությունը (վատթարացումը ցուրտ եղանակին և բարելավումը ամռանը)
 • մաշկի չորությունը
 • Դենի-Մորգանի ախտանիշը (ստորին կոպի լրացուցիչ ծալքի ձևավորում)
 • IgE կոնցենտրացիայի բարձրացումը
 • արյան մեջ էոզինոֆիլների բարձրացումը

Բուժումն իրականացնելիս հաշվի է առնվում կլինիկական դրսևորումների առանձնահատկությունը և ծանրության աստիճանը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է բացառել տարբեր ալերգենների ազդեցությունը՝ բացառել շփումը տնային կենդանիների հետ, տանը չպետք է լինեն չափից ավելի գորգեր, պետք է պահպանել հիպոալերգիկ սննդակարգ, բարձերի համար օգտագործել սինթետիկ լցոնիչներ, բացառել մաշկի շփումը բրդյա գործվածքների հետ:

Ախտահարման եզակի օջախների առկայության և թույլ արտահայտված քորի դեպքում կարելի է սահմանափակվել միայն տեղային արտաքին բուժումով:

Համակարգային բուժման ժամանակ կիրառվում են հակահիստամինային, դետոքսիկացիոն միջոցներ, ծանր և բուժման չենթարկվող դեպքերում կարող են կիրառվել գլյուկոկորտիկոիդներ:

Հիվանդության կլինիկական նշանները հետ են զարգանում  մինչև 15 տարեկանը, սակայն որոշ հիվանդների մոտ կարող են պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում: