Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում

Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացումը կանխաում է կարիեսը, լնդերի բորբոքումը: Ատամնաքարերի հեռացուման պարբերականությունը որոշում է ստոմատոլոգը: